Jiří Hladík - Drůbež

Prihlasit | RSS |

Jak dlouho se vlastně líhne kuře?

Ptáci obývají naší planetu v opeřené podobě a se schopností létat asi 150 milionů let. Za tuto dobu stihli dovést k dokonalosti spoustu věcí,  jako je např. současné líhnutí vajec různého stáří, o čem jsem se již zmínil v minulých číslech Drůbežáře. Nyní se můžeme podívat na to, jak dlouho se vlastně kuře líhne. 

     Začnu se zkušenostmi nočního hlídače v líhních, za kterého jsem před 30 lety častokrát zaskakoval. Vždy mě zaráželo, že kuřata připravená na expedici po vysexování a vakcinaci ráno mezi půlnocí a jednou hodinou ztichnou a usnou. Mnohokrát jsem se pokoušel světlem, změnou doby nasazování a vším možným i nemožným tuto dobu klidu posunout do jiného časového období, ale marně. Kuřata naprosto bezpečně rozlišují, kdy je noc a kdy je den,  i když vlastně nikdy neviděla denní světlo. Je zřejmé, že kuřata podobně jako všechna mláďata mají tendenci se líhnout v noci, neboť v tuto dobu je v přírodě všeobecně více bezpečno. Dobu inkubace ovlivňuje mnoho faktorů,  jako jsou např. teploty v líhních, doba skladování násadových vajec, skladovací teploty a spousta dalších vlivů. Průměrná doba inkubace od nasazení po vyklubání  je 20 - 20,5 dne a kuřata si neomylně vyberou tu nejvhodnější noc, na kterou si někdy počkají a jindy si naopak trochu pospíší. Je to velmi prosté a jednoduché, ale takové jsou zákony přírody.
 
    Je dobré tuto vlastnost respektovat i při stanovování světelných režimů. Pokud  zhasneme mimo přirozenou noc,  je to pro kuřata určitý stres, neboť tma je v hale v době, kdy má být světlo. Jestliže si počkáte na rozdíl v reakci kuřat na zhasnutí světla během přirozené noci, zjistíte, že v této době kuřata několikrát zapípají a v hale je klid. Je to markantní rozdíl od pištivé reakce při zhasnutí během dne!

    V kuřatech je zabudován ještě jeden mechanizmus, který ovlivňuje klubání, a to je pocit ohrožení na životě. Pokud se výrazně zvedne teplota v dolíhni, každé kuře si uvědomí, že největší chybou by bylo zemřít ve vejci a... “hajdy na svobodu“. V tomto momentě se začínají klubat i kuřata s nezataženým pupkem. Velké množství krvavých skořápek a pupků je pak důkazem, že v konečné fázi inkubace bylo tepleji než by mělo být.

Kuřata se naopak nelíhnou za nízké teploty, protože dobře ví že ten, kdo je má zahřívat a následně vodit, je někde jinde.